Advokat Nils O. Lid

Advokat Nils O. Lid er cand. jur frå Universitetet i Bergen i 1993. Allsidig praksis innen rettsspørsmål knytta til:

  • – Fast eigedom
  • – Tinglysing og eigedomsoppgjer
  • – Odelsrett
  • – Dødsboskifte
  • – Barnevern
  • – Familie- og arverett

 

 

Lang erfaring med eiendomsmekling, inkluder sal av landbrukseigedommar og småbruk.

Spesialfag i odels- og vassdragsrett, skatterett, arbeidsrett, selskapsrett og internasjonal privatrett. Tidlegare Advokatfullmektig ved advokatfirmaet Judicium DA i Bergen. Starta egen praksis på Voss i 2003, og har kontor i Regimentsvegen 225 på Tvildemoen.