Advokat Nils O. Lid

Advokat Nils O. Lid er cand. jur frå Universitetet i Bergen i 1993. Allsidig praksis innen rettsspørsmål knytta til:

  • Fast eigedom
  • Tinglysing og eigedomsoppgjer – tilbyr også e-tinglysing
  • Odelsrett
  • Dødsboskifte
  • Familie- og arverett

Lang erfaring med eiendomsmekling, inkluder sal av landbrukseigedommar og småbruk.

Spesialfag i odels- og vassdragsrett, skatterett, arbeidsrett, selskapsrett og internasjonal privatrett. Tidlegare Advokatfullmektig ved advokatfirmaet Judicium DA i Bergen. Starta eigen praksis på Voss i 2003, og har kontor i Regimentsvegen 225 på Tvildemoen.

Medlem av Eiendomsadvokatene